Контактно-заварените скари (КЗС) са изработени от успоредно подредени носещи шини, които са свързани чрез електро-съпротивителното заваряване с усукана метална тел. Благодарение на металната тел КЗС се държат изключително стабилно при усукване.

Носещите шини “премостват” разстоянието между гредите (подпорите), върху които се монтира скарата. Тяхното сечение (широчината х дебелината) и разстоянието между подпорите са определящи за товароносимостта на скарата. Колкото по-тежък е товарът и колкото по-голямо е “премостването”, толкова по-дебела и по-широка трябва да е носещата шина.

Благодарение на монолитното свързване КЗС могат да се разкрояват на по-малки размери без да се нарушава тяхната стабилност.

КЗС се произвеждат ​от черна или горещо поцинкована стомана в съответствие с DIN 24537 и при предварителна заявка се придружават от сертификат за качество.

Стабилността на КЗС съчетана с нисък разход на материал прави скарите предпочитани от инженери и инвеститори.

СТАНДАРТНО
ИЗПЪЛНЕНИЕ

на склад

НАЗЪБЕНИ ШИНИ СРЕЩУ
ПОДХЛЪЗВАНЕ*

на склад

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ

скарите на склад са с растер: 34,3 х 38,1 мм